cursussen

Hekserij

Er is een verschil tussen een heks en een Wican.
Een Wican is een Heks.
Maar een Heks is daarom niet altijd een Wican.
Hekserij is een natuurreligie.
De goden en godinnen die aanbeden worden zijn
fijngevoelige wezens die zowel de krachten
van het licht alsook die van het donkere bezitten.
Het woord hekserij is de vertaling van het
Engelse woord Witchcraft.
Witch betekende vroeger wijze man of vrouw;
craft handwerk.
Heksen beschikken over de kennis van de
krachten der natuur.
Doormiddel van magie maken ze gebruik
van deze krachten.
Heksen werken meestal solitair.
Ze herkennen geen graden.
Sommigen ontmoeten elkaar om de Sabbats
te vieren anderen vieren deze niet.
Heksen maken al dan niet gebruik van rituelen.
Bij hekserij bestaat er geen uitgestippelde weg.
Wel de vaste regel!

Doe wat je wil, zolang je niemand schaadt.

Hekserij is zo oud als de mensheid zelf.
Het is een oeroud geloof, dat vooral gebaseerd
is op de verering
van de vrouwelijke energie (de scheppende natuur).
Ze herkennen de aarde als de moeder.
De maan als de Godin.
De vrouwelijke energie die leven schenkt.
De zon word aanzien als de mannelijke kracht
die de aarde bevrucht.
De mannelijke energie wordt ook wel de
gehoornde God genoemd.
Je vindt heksen en wicans terug in vele gedaantes.
Kaartlegsters, kruidendokters, mediums,
als huisvrouw of zakenman.
In vele hedendaagse godsdiensten wordt de vrouw nog
steeds uit angst onderdrukt.

Hekserij door de eeuwen
Door de eeuwen heen werd hekserij in verband
gebracht met duivelsverering.
Dit terwijl de duivel een uitvinding is van
andere godsdiensten.
Al in 382 maakte Theodosius I ketterij tot een
misdaad. Van de 13de tot de 16de eeuw zijn
duizenden voorgangers omgebracht.
In 1230 werden de Katharen in Zuid-Frankrijk vervolgd.
In de 17de eeuw was Nederland het eerste land dat de heksenvervolging
uit zijn wetboeken schrapten.
Zuid Amerika volgde in 1888.
In sommige landen echter is hekserij nog
steeds strafbaar.
Ondanks de onderdrukking van dit geloof
is het blijven overleven.
Het overleefde in ons onderbewustzijn en in onze genen.
Door Magische symbolen en oude kennis
die in ons verborgen zit.
Nu wij een nieuw tijdperk zijn ingetreden;
het Waterman tijdperk,
wordt dit bewustzijn terug tot leven geroepen.
Astrologisch gezien treed de aarde elke 2100 jaar
in een ander tijdperk.
Het vorige tijdperk Vissen betekende,
het onbewust volgen van de grote massa.
Waterman tijdperk betekend bewustwording,
meer ingesteld zijn op een eigen individualiteit.
Omdat wij allen zo individueel anders zijn en
de overgang van tijdperk
een 100 jaar kan duren, gebeurt dit niet collectief
maar ieder op zijn eigen moment.
Het is aan ons, de moderne heksen,
om onszelf en anderen
de juiste weg op te sturen in deze nieuwe wereld.
In een wereld waar de boeken van
Harry Potter eerst verboden werden.
Dit, terwijl ze nu, amper enkele jaren later,
deel uitmaken
van de nieuwe generatie.
Het is aan hen die zich nu geroepen voelen als
heks om mee te werken aan deze veranderingen.
Om de krachten die dit veroorzaken te respecteren,
te herkennen en te steunen.
Net zoals de natuur en de kosmos evolueert,
evolueren ook wij.

Wat is Wicca?
Wicca is een moderne religie gebaseerd op de oude witchcraft tradities.
Bij Wicca is het woord craft (kunst) van groot belang.
Het is een kunst om Wicca te beoefenen.
Een kunst van de wijze.
Als Wican herken je een goddelijke vrouwelijke energie.
De maan en de aarde worden als vrouwelijk aanzien.
Ze herkennen ook een goddelijke,
mannelijke energie, de zon.
De godin wordt afgebeeld met 3 gezichten.
De maagd, de moeder en de oude vrouw.
De mannelijke energie wordt vaak afgebeeld
als de gehoornde god.
De Goden die vereert worden symboliseren
vaak een natuurlijke kracht.
(Isis, Ra, Eostre, Diana, Odin, Shiva)
Wiccans maken gebruik van natuur magie.
Er kunnen zowel Keltische symbolen en goden alsook
Egyptische symbolen en goden aangeroepen
en vereerd worden.
Ze beoefenen rituelen alleen of met een coven.

Als Wican is het belangrijk de sabbats te vieren.
Het zijn de hoogdagen van het jaar waarop
je gebruik kan maken van
de beschikbare energieën die
eigen zijn aan die sabbat.
Door de Sabbats te eren ontwikkel
je een dieper respect naar de natuur,
de krachten en de seizoenen ervan.
Wiccans herkennen de duivel niet.
Maar de kennis dat alles zowel positieve
als negatieve energie bevat.
Ying en Yang. Het één kan niet zonder het ander.
Ze leven volgens bepaalde regels, de regels van
de craft. "De wicca rede".
Ze vormen groepen die covens genoemd worden.
Dit vooral om magische kennis te leren
en te beoefenen.

In een coven zijn er verschillende graden.
Neofiet, priester'es,
hoogpriester'es en hoogpriester'es
in de tweede graad.
(Dit kan variëren van coven tot coven)
De hoogpriesteres van de coven is
gedurende de beoefende rituelen een
representatie van de Godin.
De hogepriester van de mannelijke God.
De leerling treedt in als heks.
Na een jaar en een dag krijgen ze bij een neofietinwijding
hun heksennaam toegewezen.
" Een inwijding zet deuren open en verrijkt je wereld."
Later als ze er klaar voor zijn volgen
de andere inwijdingen.
Ben je voor een 3de keer ingewijd dan kan je
de coven verlaten,
en een eigen coven starten.
Om zo de kennis van de craft door te geven.
Wicca is meer dan een religie.
Het is ook een manier van leven.
Een geloof dat de mens deel uitmaakt van
een groot geheel.
Wicca laat je toe het goddelijke in jezelf te vinden.

Wicca in de Geschiedenis
In de 18de eeuw nadat witchcraft niet meer strafbaar was ontstond in Schotland, De Masonic Grand Lodge.
Of wat we hier kennen als de vrijmetselarij. Ook andere ordes zoals
de Rozenkruisers zijn ontstaan in die periode. Ze waren voornamelijk exclusief voor mannen. Ze bestudeerden de oude geschriften, beoefenden rituelen en maakten gebruik van Magie. In 1889 startte William Wynn, een dokter en lid van de Masons, de orde van de Golden Dawn.
De eerste loge heette: "Isis-Urania" De orde telde meer dan 200 leden.
 

De orde trok belangrijke personen aan waaronder Edward Waite
gekend van de Waite tarot. Ook Aleister Crowley,
Dion Fortune
en Israel Regardie waren lid van deze orde.
In de orde werden
vrouwen toegelaten. Ze maakten gebruik van de
'boom des leven'.
Bestudeerden de kabbala, alchemie, astrologie,
symbolen magie en oude
Egyptisch occulte rituelen.
Ze gebruikten geheime namen en kenden
een gradensysteem. De spirituele reis van
de occulte volgeling was een
mystieke opstijging van neofiet tot filosoficus.
Van het laagste niveau
van de boom des levens, naar het hoogste.

Aleister Crowley
In 1899 had Aleister Crowley de hoogste graad bereikt als magiër bij de Golden Down. Hierna vertrok hij naar Parijs om zijn eigen coven op te starten. Hij was toen en nu, één van de meest gekende magiërs. Aleister ging zeer ver in zijn experimenten met magie. In 1904 ervaarde hij in Egypte, na het bestuderen van de Egyptische magie, een openbaring.
Hij geloofde dat hij de nieuwe magische Messias was. Seksuele magie was een belangrijk onderdeel van de covens die Crowley volgden. Hij schreef verschillende boeken en zijn orde kende veel volgelingen over heel de wereld. Hij was belust op macht, was vaak wreed en verachtte menselijke zwakheid.

Gerald Gardner
Gerald Gardner, een rijke Engelsman, was ingewijd door Old Dorothy in 1939. Hierna startte hij de Gardneriaanse hekserij. In 1946 ontmoetten Gardner en Crowley elkaar. Crowley maakte Gardner erelid van zijn magische orde. In 1946 schreef Gerald Gardner zijn eerste boek over magie "High Magic's Aid", vermomd als een fictieboek. Dit omdat, in England voor het jaar 1951, boeken die hekserij promoteerden niet mochten uitgegeven worden. Hij gebruikte extreme vormen van magie die nu niet meer toegepast worden.
Hij stierf in 1964.

 
Alex Sanders was ingewijd door zijn grootmoeder, later door de Gardnerians. Als erfheks startte hij in de jaren '60 - '70 verschillende covens en de traditie van de Alexandrijnse hekserij die in Nederland & België veel aanhangers kent. In 1965 werd hij uitgeroepen tot koning van de heksen. Janet en Stewart Farrar werden ingewijd door Sanders in 1970. Crowley, Gardner en Sanders worden beschouwd als de invloedrijkste personen in de herleving van de hekserij en de hedendaagse
beleving hiervan.