cursussen
Orbs, een mystieke wereld

WAT ZIJN ORBS?
Sinds de uitvinding van de digitale camera worden wij
wereldwijd geconfronteerd met het fenomeen Orbs.
Dit is de naam voor de ronde lichtverschijningen die op sommige
foto's zichtbaar worden. Ze verschijnen in verschillende kleuren,
verschillende vormen en grootes. Soms alleen maar soms ook met veel tegelijk.
mistra


Het fenomeen Orbs roept veel vragen op.
Waarom zijn ze zichtbaar op een
foto, maar niet waarneembaar met het blote oog?
Is dit fenomeen nieuw? Of Sinds wanneer zijn ze hier?

Wat zijn Orbs?

Probeer het wat objectief te bekijken.
Zelf experimenteren is de boodschap om te
geloven wat je ziet. Dit is dan ook wat wij gedaan hebben.
We hebben reeds vele Orb- foto's gefotografeerd op verschillende
plaatsen en onder andere omstandigheden. Op verschillende manieren
hebben wij geprobeerd zelf orbs te creëeren.
Dit door te experimenteren met water, stofdeeltjes en sneeuw van
zeer dichtbij te fotograferen. De orb foto's op deze website zijn
dan ook getrokken in mijn eigen tuin of tijdens één van onze reizen.
Ze zijn gemaakt met verschillende digitale camera's.
Tenslotte zijn wij tot dezelfde veronderstellingen gekomen als bij
de wetenschappelijke onderzoeken die omtrent het orbfenomeen al gevoerd zijn.

SNEEUW
STOF

Wetenschappers verenigden zich en onderzochten het fenomeen.
Een wetenschappelijk onderzoek wordt pas erkend, als hetzelfde
onderzoek plaatsvindt in 3 verschillende landen.
Dit in Duitsland, Engeland en Amerika
De resultaten van de onderzoeken werden besproken gedurende de
PROPHETS CONFERENCE.

Gekende wetenschappers namen deel
aan het onderzoek.
Zoals daar zijn: James Gilliland prof. Psychiatrie en Klaus Heinemann professor
aan de universiteit van Stanford.
Deze werkte jarenlang als onderzoeker
voor de NASA.
Hij is medeauteur van het boek The Orb project , Miceal Ledwith, Randy & Hope Mead van de film The veil is lifting, John Pickering & Katie Hall, Norman Shealy, Freddy Silva, and William Tiller.
Elk expert in hun eigen terrein
zoals kosmologie,
kwantum fysica, en metafysica.

 

Klaus HeinemannHet doel was om na te gaan of er een logische verklaring is voor de Orbs.
Of worden ze veroorzaakt door paranormale factoren?
De experimenten werden uitgevoerd in stofvrije, droge ruimtes.
Een deel in een ruimte waar er sprake was van paranormale activiteiten.
Een ander deel in een ruimte waar geen vorige paranormale
activiteiten werden waargenomen.

De experimenten die werden uitgevoerd

1) Verschilende experimenten in verschillende locacties.
2) Verschillende dieptes van het veld.
3) Flash operaties zoals met meer of zonder. stoforbs
4) De instelling van de camera.
5) Het gebruik van verschillende digitale camera's.
6) Verschillende fotografen.
7) Verschillende camera's. Digitaal en analoog.


Uitslag van de proeven wezen uit

1) Dat orbs overal kunnen gefotografeerd worden.
Het fenomeen beperkt zich niet enkel tot plaatsen
met paranormale activiteiten.
2) Maakt wel een verschil. + Meer diepte meer orbs.
3) Maakt wel een verschil. + Meer flashlicht geeft meer orbs
4) Maakt klein verschil. - Gebruik de instelling sport
5) Maakt wel verschil. - Met een hoger CCD meer orbs
6) Maakt wel een verschil. + Ken je ze, dan verschijnen er meer.
7) Maakt wel een verschil. + Meer Orbs met een digitale camera.
Het betreft foto's waarvan het uitgesloten is dat ze door stof of andere
factoren beïnvloed worden.


Een digitale camera werkt met een
lichtgevoelige sensor. Veel van wat gefotografeerd wordt en zich te dicht bij de
lens bevindt; Zoals stof, regendruppels,
vliegende insecten kan een reflectie van het
licht van de flash veroorzaken, en als
een orb vorm op een foto verschijnen.
Dit kan herkend worden door bv. In
photoshop een kleurfilter te gebruiken.


Maar wat zijn Orbs dan?


WIJ ZIJN GELIMITEERD

Om Orbs te begrijpen moet
je weten wat je ziet. Wij als mens zijn gelimiteerd in datgene
wat wij zien of horen.
Sommige dieren zoals een slang zien
ultraviolet licht beelden.
Hun kijk van hoe de wereld eruit ziet
is anders dan die van ons.


In het zonlicht zijn al de kleuren van
een regenboog aanwezig.
Toch zien wij ze niet zonder hulp
van en prisma (lens). Zo bevindt zich in
de lege ruimte rondom ons veel
dat wij niet kunnen zien of horen.
Alhoewel we weten dat het aanwezig is.


Het zijn niet onze ogen die zien, maar onze hersenen.
Wat wordt opgevangen door de ogen wordt als een beeld
verwerkt in de hersenen. Maar je kan niet altijd vertrouwen
op de informatie die je ontvangt van je hersenen.
Iets dat niet herkent wordt, wordt vaak verdrongen.
RESULTAAT iets dat we niet
kennen zien we niet zomaar.


Het voor ons zichtbare licht vormt slechts een klein deel van het
gehele elektromagnetische spectrum. Radiogolven, microgolven,
infrarode straling, ultraviolet licht, röntgenstraling en
gammastraling zijn niet zichtbaar maar zeker aanwezig.


ONZE LIMITATIES


Zodra er ergens energie aanwezig is ontstaat er een vibratie.
Alles dat wij waarnemen vibreert op een bepaalde frequentie wat ook
een golflengte genoemd wordt. Deze vibraties veroorzaken een
magnetisch veld(aura). Alles beschikt over zijn eigen magnetisch veld.
Onze zintuigen zoals ons gehoor en ons zicht zijn zodanig afgesteld dat
wij enkel waarnemen datgene dat vibreert op een gelijkaardige frequentie
als de mens. Zoals het zichtbaar licht. Alles dat boven of onder deze
frequentie trilt, wordt voor ons onzichtbaar met het naakte oog.
(zoals de kleuren die zich bevinden in zonlicht)

ORBS VIBREREN OP EEN HOGER FREQUENTIE

Wat wij niet kennen zien wij niet.
Maar een camera is een objectieve waarnemer,
Deze oordeelt niet. Een camera is meer gevoelig voor
hogere frequenties dan het menselijk oog.

 

FOTO'S EN VOORWERPEN

een voorwerp kan op verschillende
manieren reageren
op het licht van een flash.
* Absorberend: Het voorwerp absorbeert
het licht, het reflecteert dus niets terug
en zal zwart lijken.
* Reflecterend: Als een voorwerp alle
golflengtes weerkaatst zal het als
wit waargenomen worden.
* Absorberen & reflecteren:
De kleur van een voorwerp wordt
bepaald door welke
golflengte of frequentie geabsorbeerd
wordt en welke er het best weerkaatst
wordt op de oppervlakte van het voorwerp.ORBS OP FOTO


Orbs echter reageren niet op één
van deze manieren maar blijken fluorescerend te zijn. Ze geven zelf
licht als reactie op de flash van de
camera nadat het licht van de flash
voorbij is. Het licht van de flash of een andere krachtige lichtbron is nodig
om het fluo aspect te activeren in
de Orb. Zelfs in daglicht blijkt
een lichtbron zoals een flash of
andere lichtbron nodig te zijn om
Orbs te fotograferen.Het verklaart waarom sommige Orbs niet rond lijken maar
hoekig. Doordat de Orb het licht van de flash absorbeert en dan terug
uitstraalt na de flash krijg je HET CROPFACTOR veroorzaakt door
de plaatjes die sluitenvoor de lens van de camera 6 plaatjes, 6 hoekige
Orbs 8 plaatjes, achthoekige Orbs.


ORBS IN DE GESCHIEDENIS


Natuurlijk vindt je Orbs lang voor het ontstaan van de fotografie.
Kijk eens goed naar oude schilderijen. Kunstenaars zijn vaak
overgevoelige mensen met een grote verbeeldingskracht.
Zodanig dat ze dingen zien die sommigen van ons niet opmerken.
Dit probeerden ze uit te drukken in hun schilderijen.

Omdat Orbs zich in de lucht verplaatsen
en wij denken dat wat vliegt vleugels heeft. Gaven wij ze vleugels
en werden ze engelen.
Het wordt duidelijk in oude
schilderijen dat de vorm van
een Orb vroeger al geassocieerd
werden met het menselijk ziel.
Je vindt het ook terug als de hallo
dat de hoofden van heiligen siert.

In de vorm van de Hosties vinden wij de vorm en basis
kleur van de Orb.
Deze wordt ons geschonken met de woorden
" het lichaam van Christus".

De digitale fotografie werd voor het eerst
mogelijk in september 1981.
Zo zijn er maar enkele gekende
Orb foto's van voor die tijd.
Nu je ze kent kan je zelf op zoek gaan.
Als je er vind van voor 1981
breng ons dan op de hoogte AUB.

WAT WETEN WIJ ZEKER OVER ORBS?

Iedere orb is uniek en heeft een eigen structuur.
Leer ze te herkennen op foto's.

- Er zijn Orbs met een celstructuur.
- Andere kan je vergelijken met
prachtige oosterse Mandala's.
- Er zijn Orbs waar je een gezicht
kan in herkennen.
- Terwijl andere lineair of binair
gestreept zijn

- Er zijn niet enkel witte Orbs maar
ook roze, blauwe, rode, paarse.
- Gouden en zilverkleurigen.
- Zeer grote en heel kleine.
- Met veel densiteit of weinig.
- Met veel contrast of weinig


Met gaten in de Orb.
Mogelijk zijn deze orbs nog niet volledig
gevormd of zijn ze beschadigt.
Er bestaat een hiërarchie onder
de Orbs. Op foto merk je dat
als grote Orbs verschijnen
de kleintjes verdwijnen.

-Goudkleurige "raket" Orbs
verschijnen niet zo vaak.
-Uit persoonlijke ondervragingen
merkte ik op dat ze vooral
verschijnen bij personen
waarvan er een dochter
overleden is.

Orbs kunnen zich razendsnel
verplaatsen van 300 tot 700 km
per uur. Dit merk je aan de
staart van licht die
ze op foto"s achterlaten.
Mogelijk bewegen ze zich te snel
voor het menselijk oog.
- Ze zijn overal aanwezig
zowel binnenshuis als buiten.
- Er is geen angst van vuur.
ze lijken wel te dansen rond de vlammen.
- Ook onder water komen Orbs voor
- Andere fenomenen die samen
lijken te gaan met Orbs
zijn slierten van nevel.
Ze lijken wel orbs in een
andere vorm. Je vind deze nevel
ook terug in verschillende kleuren.

Het is duidelijk dat orbs een voorkeur hebben van waar te verschijnen.
Bij spirituele bijeenkomsten, plaatsen waar er muziek gespeelt wordt.
Bijzondere energetische plaatsen zoals kerken, stenen cirkels worden
drukker door orbs bezocht. Personen die de orbs kennen slagen er in ze op te roepen.
Dit door het bespelen van een instrument zoals een klankschaal of enkel door te
focussen op het bestaan van orbs.
Er in te geloven, en ze uit te nodigen.

ORBS FOTOGRAFEREN

Hierbij heeft de ene wat meer geluk dan de andere.
Gebruik altijd je flash. Kies een wat vochtige maar niet regenachtige avond
(dit door de negatieve geladen ionen in het vocht).
Je kan orbs overal vinden, ook in je huis. Op sommige plaatsen
wat meer dan andere. Ga daarom naar een leuke plek. Een plaats in
een bos, park of een omgeving die gekend is als krachtplaats
(hunebedden of een kerk) vind je altijd meer orbs.
Neem eerst rustig enkele foto's van de omgeving.
Je kan met twee personen werken en de camera regelmatig ruilen.
Nadat je enkele foto's genomen hebt nodig je bewust de orbs uit.
Je vraagt of ze zich willen tonen. Concentreer je op hun energie.
Indien mogelijk treed je doormiddel van meditatie in "Alpha".
Als het kan speel dan wat muziek, gebruik een klankschaal, zing of dans.
Daar houden ze blijkbaar van en het trekt orbs aan.
Neem terug foto's van je omgeving en van elkaar.
Wees niet te teleurgesteld als ze niet verschijnen de eerste keer.
Probeer het gewoon enkele dagen later ergens anders nog eens.
Je zal merken dat ze nieuwsgierig zijn en zich vroeg of laat toch tonen.

Ik wens je veel geluk op uw zoek tocht.

   
   

Hier is wat de Dali Lama Antwoordde toen zijn opinie
gevraagd werd over Orbs.

Our collective view of the world - and ourselves - is about to change!
A Shift of awareness is gathering pace and we are waking up to realize
that we are an integral part of a wholly interconnected
and meaningful Cosmos.
Dali lama